Dansk Køle- & Klimateknik er tilknyttet Varmepumpeordningen

Hvad er Varmepumpeordningen?

Dansk Køle & Klimateknik ApS er medlem Varmepumpeordningen
Vores ansatte har gennemgået dette kursus, som en kvalitetsikring overfor vores kunder, at det er kvalificerede folk, som ved hvad de har med at gøre.

Som køber af et varmepumpeanlæg er det vigtigt, at anlægget er af en god kvalitet. Kvalitetssikring af varmepumpeaggregatet og krav til dimensionering, installation og vedligeholdelse bør være en selvfølge.

For at sikre sig dette bedst muligt er der to forhold, som stærkt må anbefales opfyldt:
Varmepumpen bør være typegodkendt (helst af uvildig instans) således at den kan opfylde gældende normer, standarder og dokumentationskrav.
Installatøren skal være tilsluttet Kvalitetssikringsordningen for Varmepumpeinstallatører, i daglig tale  “VarmePumpeOrdningen” eller blot VPO.

For at få det størst mulige udbytte af en varmepumpeanlæg er det vigtigt, at det har den rette størrelse, samt at det er dimensioneret, installeret og vedligeholdt korrekt. For at sikre dette blev Kvalitetssikringsordningen for Varmepumpeinstallatører etableret i 1994.

Her på hjemmesiden findes under “Medlemmer” en liste over de firmaer, der er registreret i Varmepumpeordningen. Listen revideres løbende.

En liste over Varmepumpefabrikantforeningens medlemmer findes ligeledes på hjemmesiden under “Fabrikanter”.

Ordningen har til formål:

– at minimere energiforbrug og emission ved anvendelse af varmepumper  (lav miljøbelastning).

– at tilstræbe, at der kun installeres varmepumpeanlæg, som opfylder fastsatte krav til såvel varmepumpeaggregatet (typegodkendelse) som til dimensionering, installation og vedligeholdelse (VarmePumpeOrdningen).

– at tilstræbe, at det samlede anlæg arbejder med en rentabel driftsøkonomi i hele anlæggets levetid  (god privatøkonomi).

For at blive registreret som medlem af ordningen skal varmepumpeinstallatørfirmaet benytte et kvalitetsstyringssystem. Herudover kræves det, at de installatører, der udfører installationerne, skal have et varmepumpebevis. Et varmepumpebevis opnås ved at installatøren deltager i de krævede kurser og består de dertil knyttede prøver. Det har vi hos Dansk Køle- & Klimateknik Aps

Ved at anvende de uddannede installatører og montører fra Varmepumpeordningen opnår man den bedste sikkerhed for, at anlægget er korrekt dimensioneret, installeret og serviceret.

Ved herudover at forlange et godkendt varmepumpeaggregat, der opfylder gældende normer, standarder og dokumentationskrav samt sikrer sig korrekt udført service, har man som køber den bedste garanti for et kvalitetsniveau af hele varmepumpeinstallationen, der sikrer et driftssikkert varmepumpeanlæg med mange års levetid.

Læs også mere om ordningen på Varmepumpeordningens egen hjemmeside: www.vp-ordning.dk